Wat doen wij-oud

Budgetteren – Vanaf het moment dat uw bouw- of verbouwplan nog maar een idee betreft kunnen wij voor u op basis van het idee al een goede inschatting maken van de te verwachten bouwsom.

Tekenen – Wij werken het Schetsontwerp (of idee) verder uit door het in AutoCad te digitaliseren. Door jaren lang samen te werken met een vaste groep architecten zijn wij in staat om uw wensen te laten vormgeven door specialisten.

Calculeren – Is het idee al wat verder uitgewerkt dan kunnen wij op basis van het Voorlopig- of Definitief Ontwerp een calculatie maken.

Project Management – De project manager begeleidt het proces vanaf het eerste bouw- of verbouw idee. Wij kunnen u helpen met het opstellen van een Programma van Eisen (PvE), het vaststellen van budgetten en deze koppelen aan eisen die in het PvE zijn vastgesteld. Tevens begeleiden wij het proces van het selecteren van de juiste architect en sturen deze aan in de uitwerking van het PvE. Tijdens het ontwerpproces bewaken wij de uitgangspunten, planning en budget. Na het vaststellen van het Definitief Ontwerp zullen wij de meest geschikte aannemer selecteren zullen de aanneemsom van de aannemer goed controleren en uitonderhandelen. Tijdens deze eerste twee belangrijkste fasen van het bouwproces onderscheiden wij ons door het continu aansturen op kwaliteit, budget en planning.

Huisvestingsadviseur – De huisvesting adviseur loopt mee tijdens het opstellen van het PvE en houdt zich bezig met huisvestingsvraagstukken en adviseert hierin. Tijdens de ontwerpfase bewaakt hij de oplossingen van de vraagstukken en zorgt ervoor dat deze in het ontwerp worden opgenomen.

Directievoeren & Toezicht – Tijdens de uitvoering komen de bovengenoemde facetten terug in onze begeleiding. Op deze manier dragen wij zorg om ingezette weg tijdens het de ontwerpfase door te zetten tijdens de uitvoering. De gedegen voorbereiding dragen bij dat tijdens de uitvoering de gewenste kwaliteit daadwerkelijk gerealiseerd zal worden. Door te hameren op kwaliteit, budget en planning ontstaat een eindproduct die niet alleen aan de verwachtingen voldoet, maar dat binnen budget en op tijd wordt opgeleverd.

Scroll to Top