De Nieuwe Standaard

De Nieuwe Standaard

Nu de genomen maatregelen zijn vruchten beginnen af te werpen komt het moment steeds dichterbij dat deze maatregelen versoepeld worden. Dit betekent dat we het terug naar kantoor gaan echter met de nieuwe realiteit van de 1,5m1 maatschappij.

Dit betekent dat we moeten nadenken over de routing binnen het bedrijf en kantoor. We zullen de wijze van elkaar benaderen, het overleggen en het werken herdefiniëren. Dat alles binnen de bestaande m2 aan beschikbare kantoorruimte omdat het in deze onzekere tijd niet reëel is om te denken in uitbreiden. Wij geloven juist dat door de maatregel van verplicht thuiswerken veel bedrijven zijn gaan inzien dat juist deze maatregel zal zorgen voor de extra ruimte die nodig is om De Nieuwe Standaard te realiseren.

Het Concept

Samen met de klant stellen wij een nieuwe logische routing door het kantoor op, waarbij gedacht is aan de looplijnen binnen de organisatie en daar waar mogelijk een efficiency slag te maken. Door middel van accenten in vloerenafwerkingen is het vrij gemakkelijk om De Nieuwe Standaard van 1,5m1 afstand creëren die aansluit op de looplijnen. Deze accenten kunnen bijdragen aan een upgrade van de ruimtebeleving. Aansluitend op het accentueren kunnen de werkplekken op zichzelf vrij gemakkelijk

Voor de werkplekken zijn er mogelijkheden om deze zonder deze te vervangen door nieuw meubilair waar geen budgetten voor zijn aan te passen middels eenmalig gebruiksvoorwerpen, plexiglas afschermingen. Daarnaast zijn er mogelijk heden om overlegsituaties te veranderen waardoor de 1,5m1 is gegarandeerd zonder enkel gebruik maken van video-conferencen o.i.d. Deze mogelijkheden zijn minder makkelijk op low-budget te realiseren maar betreffen wel creatieve oplossingen die ook weer kunnen bijdragen aan efficiënter overleggen.