Woonhuis, Arnhem

Voor een particuliere klant hebben wij de bouwplannen vorm gegeven en uitgewerkt in een Definitief Ontwerp in 2D, bouwkosten-budget opgesteld ter financiële sturing tijdens het aanbesteden van de werkzaamheden.Ten tijde van de sloopwerkzaamheden hebben wij de klant bijgestaan met adviezen op zowel de sloop volgorde en het constructieve sloopwerk. Momenteel worden de afbouw-werkzaamheden aanbesteed. Zodra dit traject is doorlopen zal er gestart worden met de afbouw.