Public Cinema

Zeer actueel is het nemen van de voorgeschreven maatregelen door de overheid om de werkplekken Corona bestendig te maken. De Nieuwe Standaard is hiervoor maatgevend waarbij de 1,5m afstand tussen werknemers dient te worden gerespecteerd. Voor Public Cinema in Amsterdam hebben wij de kantoortuin her-ingericht waar bij de looplijnen in combinatie met plexiglas-schermen tussen bureau’s de uitkomst is om het kantoor Corona Proof te maken.