Bar@Work

In opdracht en in naam van DDOCK, gaan wij het dagelijks toezicht verzorgen voor de interne verbouwing van het gemeentehuis Barendrecht en Ridderkerk.

Onder de noemer van BAR@WORK zullen diverse verdiepingen en bouwdelen in beide gemeentehuizen worden aangepakt. Het bouwteam heeft opdracht gehad en afgelopen week heeft er een lean-sessie plaatsgevonden waarbij alle uitvoerende partijen in overleg tot een uitvoeringsplanning zijn gekomen.

Vanaf 16 juni zal het bouwteam in volle vaart starten met de uitvoering.

Hou de site in de gaten…. voortgang foto’s zullen volgen.

BAR@Work - Indeling Ridderkerk